اپل سیلیکون آماده‌ست؟

آیا اپل سیلیکون برای file آماده‌ست؟