آیا اپل سیلیکون برای Design آماده‌ست؟

بله

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
CorelDRAW ⚠️ 2021
pixelmator2.0 Pro+
Darktable 🚫
Adobe Photoshop22.3
PhotoScape X 🚫
Texpad 🚫
GNS3 🚫 ⚠️
Photo Mechanic 🚫 🚫 unknown
EazyDraw - 10.1.2
GIMP 🚫
ImageJ 🚫
QCad 🚫
Affinity Photo1.8.6
Solidworks 🚫 🚫
Autodesk Fusion 360 🚫 ⚠️
Adobe XD 🚫
Figma 🚫 ⚠️
VueScan - 9.7.45
QLab 🚫 4.6.8
RapidWeaver 🚫 9.0 (June 2021)
ColorWell 🚫 7.2
SketchUp 🚫 -
Cinemagraph Pro2.9+
Pixelmator Pro2.0 Pro+
xScope4.5+

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده