اپل سیلیکون آماده‌ست؟

آیا Logoist 4 برای اپل سیلیکون آماده‌ست؟

بله, پشتیبانی بومی Apple Silicon (4.1+)

Logoist 4

Logoist 4

Synium Software GmbH

Logoist 4 is a versatile graphic design software specifically tailored for Mac users, offering a wide range of tools for creating logos, illustrations, and complex vector graphics. Its user-friendly interface combined with powerful features makes it ideal for both beginners and professional designers. Logoist 4 provides templates, effect presets, and an extensive clipart library to jump-start your projects, while also allowing for in-depth customization with layers, paths, and advanced effects. Whether you're designing for business, creating artwork, or working on branding projects, Logoist 4 equips you with everything you need to bring your visions to life.

برچسب ها: productivitydesignGraphic DesignVector GraphicsLogo CreationIllustration SoftwareMac Application


آیا Logoist 4 سازگار با Mac های Silicon اپل است؟
Logoist 4 اکنون تماما با Mac های Silicon M1 و M2 اپل از نسخه 4.1+ سازگار است.
Is Logoist 4 suitable for professional design work?
Yes, Logoist 4 is highly regarded for its comprehensive set of tools and features that cater to both amateur and professional designers, making it suitable for a wide range of design tasks.

آخرین به روزرسانی: