آیا اپل سیلیکون برای Web browsers آماده‌ست؟

بله

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
Vivaldi ⚠️ ⚠️ 2202.3 snapshot
Microsoft Edge88.0.705.74 [Universal]
AdBlock Pro for Safari8.1.0+
Waterfox 🚫 ⚠️
Tor Browser 🚫
Brave1.18.77
Opera 🚫 ⚠️
Firefox84
Chrome87+
Safari14.0+

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده