آیا اپل سیلیکون برای Web browsers آماده‌ست؟

بله

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
Tor Browser12
Firefox ESR91.0.3
Waterfox ⚠️ G4.0.0
Opera GX - 78.0
Whale2.9.118.38
1Blocker 🚫 3.16
Opera ⚠️ 75.0.3969.141
Vivaldi3.7.2218.45
Microsoft Edge88.0.705.74 [Universal]
AdBlock Pro for Safari8.1.0+
Brave1.18.77
Firefox84
Chrome87+
Safari14.0+

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده