اپل سیلیکون آماده‌ست؟

آیا اپل سیلیکون برای Web browsers آماده‌ست؟