آیا اپل سیلیکون برای Video production آماده‌ست؟

تقریباً !

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
OBS Studio28.0.3
After Effects22.4
Capto - 1.2.29
Avid Media Composer 🚫 2021.12
Screenflow ⚠️ 9.0.7
Topaz Video Enhance AI2.6
HandBrake 🚫 1.4.0
Adobe Premiere Pro15.4
VLC3.0.16
Adobe Character Animator22.0
Cinema 4DR23.1
Chromacam 🚫 2.0.0.68
Blender2.93.0
Camtasia2020.0.19 and 2021.0.1
DaVinci Resolve17.1
IINA1.2.0
Sony Imaging Edge Webcam 🚫 🚫
Autodesk Maya 🚫 -
Subler1.6.6+
Autodesk Fusion 360 🚫 ⚠️
Optimus 🚫
Permute - 3.5.13
Houseparty 🚫
Plex Media Player 🚫
Plex Media Server 🚫

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده