آیا اپل سیلیکون برای Video production آماده‌ست؟

تقریباً !

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
DaVinci Resolve ⚠️ 17.1 Beta 10
IINA1.2.0
VLC3.0.12.1
Sony Imaging Edge Webcam 🚫 🚫
Autodesk Maya 🚫 -
Subler1.6.6+
HandBrake 🚫 1.4.0 Beta
Autodesk Fusion 360 🚫 ⚠️
Optimus 🚫
Screenflow 🚫 9.0.7
Adobe Premiere Pro ⚠️ Second Beta
Camtasia 🚫
Permute - 3.5.13
Houseparty 🚫
Plex Media Player 🚫
OBS Studio 🚫 -
Plex Media Server 🚫
Movist2.6+
iMovie
Final Cut Pro10.5+
Claquette2.1+
Cinema 4DR23 SP1+
Adobe Character Animator 🚫
After Effects 🚫 -
Blender ⚠️ -

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده