اپل سیلیکون آماده‌ست؟

آیا kitty برای اپل سیلیکون آماده‌ست؟

پشتیبانی جزئی Apple Silicon (0.19.3 [native from source])

kitty

kitty

Kovid Goyal

Cross-platform, fast, feature-rich, GPU based terminal

Build kitty from source and you will get native binaries.

برچسب ها: System Utilitiesterminaldeveloper


آیا kitty سازگار با Mac های Silicon اپل است؟
kitty اکنون سازگاری جزئی با Mac های Silicon M1 و M2 اپل را ارائه می دهد. همچنان ممکن است برخی از ویژگی ها کاملا به انتظارات عمل نکنند، اما برای دستیابی به سازگاری کامل به زودی، به طور مثبت کار می کنند.

آخرین به روزرسانی: