האם Dorico תומך ב- Apple silicon?

פעיל רק ברוזטה 2 (3.5.12)

Dorico

Dorico

Steinberg

The Next-Generation Music Notation Software.

תגיות: Music & Audiomusicaudio


האם Dorico תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Dorico יכול לרוץ על Macs של Apple Silicon M1 ו-M2 רק באמצעות טכנולוגיה של Apple Rosetta 2 translation. חשוב לציין שלמרות ש-Rosetta מאפשרת ליישום לרוץ, ייתכן שיהיו מגבלות ביצועים וחוסר עקביות בהשוואה לריצה מקומית.

עדכון אחרון: