האם Apple silicon מוכן אצל Audio tools?

כמעט!

יישוםמותאם עבור Apple siliconרוזטה 2גרסת הM1 נתמכתContribute
Guitar Rig 🚫
Deezer 🚫
iReal Pro2020.9
Transcribe! 🚫 🚫
Cubase 🚫 ⚠️
rekordbox 🚫
Sonos -
MainStage 3 -
SignalScope X11.1
Sibelius 🚫 ⚠️
X Lossless Decoder - 2021/1/1
Roon 🚫
Dorico 🚫 soon 3.5.12
Radiologik DJDJ 2021.1.1
MuseScore 🚫 ⚠️
Reason 🚫 11.3.4
Adobe Audition ⚠️ 13.0.14 beta
Studio One 🚫
Fuse Audio Labs Plugins 🚫 2.2
RUMlogNG 🚫 5.1
Audirvana3.5
Praat6.1.33
Finale ⚠️ ⚠️
Blackhole 🚫
fre:ac1.1.3b+

✅ תאימות מלאה לApple silicon
🚫 לא עובד
⚠️ דווח על תמיכה ראשונית או בטא עם בעיות/קריסות