האם SignalScope X תומך ב- Apple silicon?

כן, תמיכה ילידית של Apple Silicon (11.1)

SignalScope X

SignalScope X

Faber Acoustical, LLC

תגיות: productivityphysicsengineeringsoundutilitiestoolsaudio


האם SignalScope X תואם ל-Mac של Apple Silicon?
SignalScope X כעת תואם לגמרי עם Apple Silicon M1 ו- M2 Macs מגירסה 11.1.

עדכון אחרון: