רשימת היישומים שתומכים ב-Apple silicon

יישוםמותאם עבור Apple siliconרוזטה 2גרסת הM1 נתמכתContribute
f.luxv41
TG Pro2.54
ffWorks2.2.3
DataGrip2020.3.1
CLion2020.3.1
RubyMine2020.3.1
Rust1.49 (Tier 2)
Attributed String Creator Pro 1.9.6
Asset Catalog Creator 3.7.1
App Preview Video Converter1.7.4
TunesArt1.9.6
TrashMe 33.2
kitty0.19.3
OCaml4.12.0-beta1
Homebrew2.5.10+
Screenflow 🚫 9.0.7
Secrets for Mac3.4.0
Moon FM2.0.3
PrestoPhoto4.1.5
Reaperv6.19 Beta
VirtualDJBUILD 6263
VLC ⚠️ 3.0.12.1
BetterTouchTool3.508
Merlin Project: Gantt & Kanban7.1.0+
Camo - 1.2.2.129

✅ תאימות מלאה לApple silicon
🚫 לא עובד
⚠️ דווח על תמיכה ראשונית או בטא עם בעיות/קריסות