Är Apple silicon redo för Video conference apps?

Ja

ProgramM1 optimeradRosetta 2M1 kompatibel versionContribute
Microsoft teams 🚫 -
Discord 🚫
Cisco Webex Meetings 🚫
Zoom ⚠️ 5.5.0
TeamViewer15.12.4

✅ Fullt kompatibel med Apple silicon (M1)
🚫 Fungerar inte
⚠️ Initial support eller Beta med problem/kraschar rapporterade