Liệu ứng dụng " Ableton Live" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (11.1)

Ableton Live

Ableton Live

Ableton

Nhãn: soundmusic


Ableton Live có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Ableton Live hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 11.1.

Cập nhật cuối cùng: