Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho Music Production?

Hầu hết!

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
Tidal ⚠️
Cubase12
Serum plugin1.50b0
Ableton Live11.1
Reaper6.42.0
Pro tools 🚫 2021.10
Serato DJ 🚫
Ableton Live 10 🚫
Diva plugin1.4.5 (revision 12092)
Spotify1.1.68.628
Studio One5.4
Dorico 🚫 3.5.12
FL Studio20.8.4
rekordbox6.5.1
Bitwig Studio4.0
Adobe Audition14.2
EZmix2.2
Guitar Pro 🚫
Arcade by Output 🚫
Logic Pro10.6
Neutron plugin 🚫 3
Guitar Rig 🚫
Deezer 🚫
iReal Pro2020.9
Transcribe! 🚫 🚫

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng