Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho Music Production?

Hầu hết!

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
Diva plugin1.4.5 (revision 12092)
Spotify1.1.68.628
Studio One5.4
Dorico 🚫 3.5.12
Reaperv6.36 Beta
FL Studio20.8.4
rekordbox6.5.1
Bitwig Studio4.0
Adobe Audition14.2
Cubase 🚫 ⚠️
EZmix2.2
Guitar Pro 🚫
Arcade by Output 🚫
Logic Pro10.6
Serato DJ 🚫 2.5.0
Neutron plugin 🚫 3
Ableton Live 10 🚫 -
Guitar Rig 🚫
Deezer 🚫
Serum plugin ⚠️ 1.31b3
Tidal 🚫 ⚠️
iReal Pro2020.9
Transcribe! 🚫 🚫
eqMac - 0.3.7
Native instruments ⚠️ -

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng