Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho Music Production?