Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho Design?

Đã sẵn sàng

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
GIMP2.10.32
Eagle - 2.0.0
SketchUp2022.0
Texpad1.9.6
QLab 🚫
Adobe XD42.0.22.11
GNS3 🚫
Adobe Photoshop22.4.2
Figma98.11
Photo Mechanic 🚫 unknown
Substance Painter 🚫
RapidWeaver8.8
CorelDRAW ⚠️ 2021
pixelmator2.0 Pro+
Darktable 🚫
PhotoScape X 🚫
EazyDraw - 10.1.2
ImageJ 🚫
QCad 🚫
Affinity Photo1.8.6
Solidworks 🚫 🚫
Autodesk Fusion 360 🚫 ⚠️
VueScan - 9.7.45
ColorWell 🚫 7.2
Cinemagraph Pro2.9+

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng