Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho Design?

Đã sẵn sàng

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
PhotoScape X 🚫
Texpad 🚫
GNS3 🚫 ⚠️
Photo Mechanic 🚫 🚫 unknown
EazyDraw - 10.1.2
GIMP 🚫
ImageJ 🚫
QCad 🚫
Affinity Photo1.8.6
Solidworks 🚫 🚫
Autodesk Fusion 360 🚫 ⚠️
Adobe XD 🚫
Figma 🚫 ⚠️
VueScan - 9.7.45
QLab 🚫 4.6.8
RapidWeaver 🚫 9.0 (June 2021)
Adobe Photoshop ⚠️ ( 22.1.1 Rosetta) (Beta M1)
ColorWell 🚫 7.2
SketchUp 🚫 -
Cinemagraph Pro2.9+
Pixelmator Pro2.0 Pro+
xScope4.5+
Affinity Designer1.8.6
Affinity Publisher1.8.6
Clip Studio Paint

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng