Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho Video production?