Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho Productivity apps?

Hầu hết!

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
Sublime Text 🚫 -
Office 201916.44
PDF Reader Pro 🚫
CleanMyMac X4.8.0
1Password ⚠️ 7.7.1.BETA-8
Microsoft teams 🚫 -
Parallels Desktop ⚠️ 🚫 16 build 5053 [Technical Preview 2]
DisplayLink1.3
Whatsapp 🚫 -
Microsoft Remote Desktop10.6.0 (1857)
AdBlock Pro for Safari8.1.0+
Zoom ⚠️ 5.5.0
Scapple1.4+
AppCleaner3.6.0 (4070)
Office 36516.45
Google Drive for Desktop 🚫 🚫 47 (April 2021)
MATLAB 🚫 -
EndNote X9 🚫 ⚠️
Merlin Project: Gantt & Kanban7.1.0+
coconutBattery 33.9.4
Tableau Desktop 🚫 🚫
SignalScope X11.1
Notion ⚠️ 2.0.11
Evernote 🚫
WorkFlowy 🚫

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng