Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho Productivity apps?

Hầu hết!

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
Whatsapp23.5 Beta
OBS Studio28.0.3
Microsoft teams ⚠️ ⚠️ 1.5.00.18017-E beta
MATLAB ⚠️ R2022a
Evernote - 10.32.4
DropboxBuild 143.4.4161
Screenflow ⚠️ 9.0.7
Google Drive for Desktop 🚫 52.0
Jira Cloud136
Adobe Acrobat Reader - 21.007.20091
VMWare Fusion ⚠️ 🚫 Public Tech Preview 21H1
Remote Buddy2.0
Parallels Desktop 🚫 17
CleanMyMac X4.8.7
LibreOffice7.2.0.4
Telegram7.3
FastRawViewer - 2.0.0
Hot1.3.0
Basecamp 3 🚫
EndNote X9 ⚠️ 20.1
DisplayLink1.3.1
Sublime TextBuild 4107
App Cleaner & Uninstaller7.3
Microsoft Remote Desktop10.6.0 (1872)
Tableau Desktop 🚫 Soon

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng