Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho Productivity apps?

Hầu hết!

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
VMWare Fusion ⚠️ 🚫 Public Tech Preview 21H1
Remote Buddy2.0
Parallels Desktop 🚫 17
CleanMyMac X4.8.7
LibreOffice7.2.0.4
Telegram7.3
FastRawViewer - 2.0.0
Hot1.3.0
Basecamp 3 🚫
Google Drive for Desktop 🚫 49.0
Microsoft teams 🚫 -
EndNote X9 ⚠️ 20.1
DisplayLink1.3.1
Sublime TextBuild 4107
Dropbox 🚫 no ETA yet
App Cleaner & Uninstaller7.3
Microsoft Remote Desktop10.6.0 (1872)
Tableau Desktop 🚫 Soon
Zoom ⚠️ 5.6.1
GoodNotes5.6.60
1Password7.8
Office 201916.44
PDF Reader Pro 🚫
Whatsapp 🚫 -
AdBlock Pro for Safari8.1.0+

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng