Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho Productivity apps?

Hầu hết!

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
CleanMyMac X4.8.3
Dropbox 🚫 no ETA yet
Parallels Desktop 🚫 16.5
App Cleaner & Uninstaller7.3
Google Drive for Desktop 🚫 47
Microsoft Remote Desktop10.6.0 (1872)
Tableau Desktop 🚫 Soon
Zoom ⚠️ 5.6.1
Sublime Text ⚠️ Build 4100
GoodNotes5.6.60
Microsoft teams 🚫 -
1Password7.8
Office 201916.44
PDF Reader Pro 🚫
DisplayLink1.3
Whatsapp 🚫 -
AdBlock Pro for Safari8.1.0+
Scapple1.4+
AppCleaner3.6.0 (4070)
Office 36516.45
MATLAB 🚫 -
EndNote X9 🚫 ⚠️
Merlin Project: Gantt & Kanban7.1.0+
coconutBattery 33.9.4
SignalScope X11.1

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng