Liệu ứng dụng " Pro tools" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (2023.9)

Pro tools

Pro tools

Avid

Nhãn: soundmusic


Pro tools có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Pro tools hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 2023.9.

Cập nhật cuối cùng: