Liệu ứng dụng " Serum plugin" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (1.50b0)

Serum plugin

Serum plugin

xferrecords

Nhãn: soundmusic


Serum plugin có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Serum plugin hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 1.50b0.

Cập nhật cuối cùng: