Liệu ứng dụng " Diva plugin" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (1.4.5 (revision 12092))

Diva plugin

Diva plugin

u-he

Nhãn: soundmusic


Diva plugin có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Diva plugin hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 1.4.5 (revision 12092).

Cập nhật cuối cùng: