Liệu ứng dụng " EndNote X9" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (20.1)

EndNote X9

EndNote X9

Clarivate

Bibliographic management app.

Nhãn: officetoolsproductivity


EndNote X9 có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
EndNote X9 hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 20.1.

Cập nhật cuối cùng: