Liệu ứng dụng " FL Studio" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (20.8.4)

FL Studio

FL Studio

Image Line Software

FL Studio allow you to create, mix, record and produce high-quality tracks.

Nhãn: soundmusicDAW


FL Studio có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
FL Studio hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 20.8.4.

Cập nhật cuối cùng: