Liệu ứng dụng " Fork" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (2.1)

Fork

Fork

Dan Pristupov, Tanya Pristupova

Fast and friendly git client.

Nhãn: developergit


Fork có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Fork hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 2.1.

Cập nhật cuối cùng: