Liệu ứng dụng " LibreOffice" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (7.2.0.4)

LibreOffice

LibreOffice

The Document Foundation

Free, open-source office suite.

Nhãn: officeproductivity


LibreOffice có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
LibreOffice hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 7.2.0.4.

Cập nhật cuối cùng: