Liệu ứng dụng " MEGAsync" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (4.9.5)

MEGAsync

MEGAsync

MEGA

Secure Cloud Storage system.

Nhãn: System UtilitiesCloud


MEGAsync có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
MEGAsync hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 4.9.5.

Cập nhật cuối cùng: