Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho System Utilities?