Liệu ứng dụng " BlueStacks" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa đâu! (no ETA yet)

BlueStacks

BlueStacks

BlueStacks

Run Android applications on your Mac.

Nhãn: System Utilitiesandroidgamingvirtualos


BlueStacks có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Rất tiếc, hiện tại BlueStacks không hỗ trợ Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2. Nhóm phát triển đang nhận thức rõ điều này và đang nỗ lực làm cho BlueStacks tương thích với những mô hình này. Xin vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật tình hình tương thích trong các phiên bản sắp tới.

Cập nhật cuối cùng: