Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho Android development?

Hầu hết!

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
Visual Studio Code1.54.1
Android Studio 🚫 ⚠️ -
BlueStacks 🚫 🚫
JetBrains Runtime11.0.9+11-b1145.37

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng