Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho Game development?

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
Discord0.0.266
Unity2021.2.16
Opera GX - 78.0
BlueStacks 🚫 🚫 no ETA yet
Unity Editor ⚠️ 2021.2.0a19
Dolphin Emulator5.0-14313+
Substance Painter 🚫
RetroArch1.9.3
LunarCal 🚫 🚫
Badlion Client 🚫 ⚠️
Moonlight Game Streaming Project3.0.0
Zwift 🚫

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng