Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho Game development?

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
Unity ⚠️ 2020.2.0a21
Discord 🚫
BlueStacks 🚫 🚫
Badlion Client 🚫 ⚠️
Dolphin Emulator 🚫 5.0-13178
Moonlight Game Streaming Project3.0.0
Zwift 🚫

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng