Liệu ứng dụng " Discord" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (0.0.266)

Discord

Discord

Discord

All-in-one voice and text chat for gamers.

Nhãn: VoIPvoicesoundchatstreamingconferenceremotesocialgamingcommunicationgamech


Discord có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Discord hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 0.0.266.

Cập nhật cuối cùng: