Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho Live streaming apps?

Đã sẵn sàng

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
OBS Studio28.0.3
Discord0.0.266
Logitech Capture 🚫 🚫
Roon 🚫
Moonlight Game Streaming Project3.0.0
Optimus 🚫

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng