Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho Live streaming apps?

Đã sẵn sàng

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
Discord0.0.266
Logitech Capture 🚫 🚫
Roon 🚫
Moonlight Game Streaming Project3.0.0
Optimus 🚫
OBS Studio 🚫 -

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng