Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho Chat clients?

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
Whatsapp23.5 Beta
Mattermost - 4.7
Discord0.0.266
WeChat3.2.0 (19417)
KakaoTalk 🚫
Telegram7.3
Viber 🚫
LINE7.0.0
Spike3.2.2
Slack4.13.0
Coloban 🚫 🚫
Messenger 🚫

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng