Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho Video conference apps?

Đã sẵn sàng

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
Discordcanary build
Cisco Webex Meetings41.9.0.19961
Microsoft teams 🚫 -
Zoom ⚠️ 5.6.1
TeamViewer15.12.4

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng