Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho Video conference apps?

Đã sẵn sàng

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
Microsoft teams 🚫 -
Discord 🚫 no ETA yet
Zoom ⚠️ 5.6.1
Cisco Webex Meetings 🚫
TeamViewer15.12.4

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng