Liệu ứng dụng " Microsoft teams" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Hỗ trợ một phần Apple Silicon (1.5.00.18017-E beta)

Microsoft teams

Microsoft teams

Microsoft

Microsoft Teams is a proprietary business communication platform developed by Microsoft, as part of the Microsoft 365 family of products. Teams primarily competes with the similar service Slack, offering workspace chat and videoconferencing, file storage, and application integration.

Nhãn: officeproductivityconference


Microsoft teams có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Microsoft teams hiện tại chỉ tương thích một phần với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2. Có thể còn một số chức năng không hoạt động theo mong đợi, nhưng họ đang không ngừng làm việc để đạt được sự tương thích đầy đủ trong thời gian tới.

Cập nhật cuối cùng: