Liệu ứng dụng " MonitorControl" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (3.0.0)

MonitorControl

MonitorControl

Joni Van Roost

Control your external monitor brightness & volume.

Nhãn: System Utilities


MonitorControl có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
MonitorControl hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 3.0.0.

Cập nhật cuối cùng: