Liệu ứng dụng " Logitech Options" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (0.90.1438)

Logitech Options

Logitech Options

Logitech

Customized gesture controls and advanced key functions.

Freezes a lot and fails to recognize any of the special buttons!

Nhãn: System Utilitiesutilitiesmouse


Logitech Options có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Logitech Options hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 0.90.1438.

Cập nhật cuối cùng: