Liệu ứng dụng " Money Pro" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (2.7.1)

Money Pro

Money Pro

iBearSoft

Manage money like a pro.

Nhãn: finance


Money Pro có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Money Pro hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 2.7.1.

Cập nhật cuối cùng: