Liệu ứng dụng " Native Display Brightness" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa đâu!

Native Display Brightness

Native Display Brightness

Bensge

Nhãn: utilities


Native Display Brightness có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Rất tiếc, hiện tại Native Display Brightness không hỗ trợ Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2. Nhóm phát triển đang nhận thức rõ điều này và đang nỗ lực làm cho Native Display Brightness tương thích với những mô hình này. Xin vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật tình hình tương thích trong các phiên bản sắp tới.

Cập nhật cuối cùng: