Liệu ứng dụng " Nectar plugin" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa đâu! (-)

Nectar plugin

Nectar plugin

izotope

Nhãn: soundmusic


Nectar plugin có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Rất tiếc, hiện tại Nectar plugin không hỗ trợ Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2. Nhóm phát triển đang nhận thức rõ điều này và đang nỗ lực làm cho Nectar plugin tương thích với những mô hình này. Xin vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật tình hình tương thích trong các phiên bản sắp tới.

Cập nhật cuối cùng: