Liệu ứng dụng " Office 2019" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (16.44)

Office 2019

Office 2019

Microsoft

Nhãn: officeproductivity


Office 2019 có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Office 2019 hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 16.44.

Cập nhật cuối cùng: