Liệu ứng dụng " Sketch" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (70+)

Sketch

Sketch

Sketch

Design app for UX/UI for iOS and Web.

Nhãn: design


Sketch có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Sketch hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 70+.

Cập nhật cuối cùng: