Liệu ứng dụng " SourceTree" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (4.1.6)

SourceTree

SourceTree

Atlassian

Easy way to work with Git and Mercurial.

Nhãn: developergit


SourceTree có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
SourceTree hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 4.1.6.

Cập nhật cuối cùng: