Liệu ứng dụng " Spark" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (2.10.0)

Spark

Spark

Readdle Inc.

Personal email client.

Nhãn: mail


Spark có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Spark hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 2.10.0.

Cập nhật cuối cùng: