Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho Mail clients?

Đã sẵn sàng

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
Yahoo Mail6.36.0
Spark2.10.0
Spike3.2.2
Mailbutler14659
Newton
Mimestream - 0.9.2
MailMate 🚫 ⚠️
Airmail 44.5.1

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng