Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho Mail clients?

Đã sẵn sàng

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
Canary Mail - 3.3.6
Yahoo Mail6.36.0
Spark2.10.0
Spike3.2.2
Mailbutler14659
Newton
Mimestream - 0.9.2
MailMate 🚫 ⚠️
Airmail 44.5.1

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng