Liệu ứng dụng " Spotify" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (1.1.68.628)

Spotify

Spotify

Spotify Inc.

Stream music, create playlists and more.

Nhãn: entertainmentmusic


Spotify có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Spotify hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 1.1.68.628.

Cập nhật cuối cùng: