Liệu ứng dụng " forScore" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (12.0+)

forScore

forScore

forScore, LLC

Nhãn: musicguitar


forScore có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
forScore hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 12.0+.

Cập nhật cuối cùng: