Liệu ứng dụng " git" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (-)

git

git

Software Freedom Conservancy

Nhãn: developerprogramming


git có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
git hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản -.

Cập nhật cuối cùng: