Liệu ứng dụng " iMovie" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon

iMovie

iMovie

Apple

Edit personal videos and share them.

Nhãn: video


iMovie có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
iMovie hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản .

Cập nhật cuối cùng: