Liệu ứng dụng " openSSL macOS" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (1.1.170+)

openSSL macOS

openSSL macOS

@krzyzanowskim

Nhãn: developer


openSSL macOS có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
openSSL macOS hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 1.1.170+.

Cập nhật cuối cùng: