Liệu ứng dụng " xcode" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (12.2+)

xcode

xcode

Apple

Nhãn: ios


xcode có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
xcode hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 12.2+.

Cập nhật cuối cùng: