Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho iOS development?